Ἑλληνοβουλγαρικὲς σχέσεις

Τὸ Συμβούλιο Συνεργασίας Ἑλλάδος, Βουλγαρίας, ἐπιβεβαίωσε τὶς καλὲς σχέσεις, πολιτικὲς καὶ οἰκονομικές, τῶν δύο χωρῶν, ἐνῶ οἱ συνομιλίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ μὲ τὸν Μπόρις Μπορισὸφ ἦταν οὐσιαστικές, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἦταν πρὸς ἀνακοίνωση τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν· ἡ Βουλγαρία διαπίστωσε ὅτι ἄλλη εἶναι πλέον σήμερα ἡ βαρύτης τῆς Ἑλλάδος στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἀναζητάει καλὲς σχέσεις μαζί μας, ἀφοῦ πέρασε ἡ περίοδος τῶν ἀτλαντικῶν προσανατολισμῶν της, ὅπως μὲ τὴν σοσιαλιστική μας κυβέρνηση καὶ τὴν συστηματικὴ ὑπονόμευση ἐκ μέρους της τῆς προσεγγίσεώς μας μὲ τὴν Ρωσία. Στὰ διμερῆ καὶ εὐρωπαϊκὰ ἡ συμφωνία εἶναι δεδομένη, ὅπως καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Σκοπιανοῦ, ἀλλὰ ἄλλος εἶναι ὁ ρόλος μας στὴν εὐρύτερη περιοχή· ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς σκοπεύει νὰ συζητήσει τὸ θέμα τῶν ἀγωγῶν μὲ τὴν Μόσχα, στὸ ταξεῖδι του τοὺς ἀμέσως ἑπόμενους μῆνες. Ἄλλωστε σχετίζεται αὐτὸ καὶ μὲ τὶς ἀποκρατικοποίησεις καὶ τὴν ἀξιοποίηση τῶν ὑδρογονανθράκων μας.