Κίνα, πρὸς μεταρρυθμίσεις

Ἡ πορεία τῆς Κίνας πρὸς τὶς μεταρρυθμίσεις εἶναι δεδομένη, ὑπογράμμισε ὁ Ξὶ Τζιπὶνγκ σὲ ὁμιλία του πρὸς τὰ κορυφαῖα στελέχη τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ κόμματος· ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς μεγάλης χώρας ἐπισημαίνει σὲ κάθε ἐμφάνισή του, τὴν ἀνάγκη γιὰ προσαρμογὴ στὴν ψηφιακὴ ἐποχὴ καὶ τὸ ἄνοιγμά της στὶς διεθνεῖς ἀγορές, ἐνῶ ὑπόσχεται καὶ τὴν προστασία τῶν ξένων ἐπενδύσεων καὶ βελτίωση στὴν ποιότητα τῶν παραγομένων προϊόντων στὴ χώρα. Ὁ νέος ἡγέτης προωθεῖ συστηματικὰ τὴν προβολὴ τοῦ προγράμματός του, ὥστε νὰ τὸ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὸν Μάρτιο, μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς προεδρίας τῆς Κίνας· ἤδη οἱ ἀγορὲς ἀνταποκρίνονται εὐνοϊκὰ στὰ σχέδιά του καὶ τὸ Χρηματιστήριο τῆς Σαγκάης σημειώνει ἄνοδο, ἐνῶ αὐξάνεται καὶ ἡ εἰσροὴ ἀμέσων ξένων ἐπενδύσεων. Ἡ Κίνα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἡγετικῆς της ρόλου στὴν Ἀνατολικὴ Ἀσία καὶ στὴν εὐρύτερη ἀποδοχὴ τοῦ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικοῦ νομίσματος.