Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς σημείωσαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τοῦ ἀδιεξόδου στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὸν δημοσιονομικὸ δανεισμό, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴ Σαγκάη καὶ στὸ Τόκυο, παρὰ τὶς ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν σινοκινεζικῶν σχέσεων· τὸ εὐρὼ βελτίωσε τὴν θέση του, στὰ 1,3154 δολλάρια καὶ 110, 2145 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1690, καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,93. Τὸ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τῆς Κίνας εὐνοεῖ τὶς ἀνοδικὲς τάσεις στὴν ἀγορά της, ὅπως καὶ οἱ ὑποσχέσεις τοῦ νέου Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας· τὰ πρόστιμα στὶς τράπεζες, UBS, 1,6 δις δολλαρίων καὶ Barclays, 470 ἑκατομμυρίων, ἔχουν προκαλέσει ἐπιφυλάξεις τῶν ἀγορῶν, ἐπειδὴ ἀφοροῦν τὴ συμμετοχὴ τῶν τραπεζῶν σὲ παράνομη συμπεριφορὰ πρὸς τοὺς πελάτες τους. Τὰ δημοσιονομικὰ προβλήματα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν δὲν ὁδηγοῦνται σὲ διέξοδο, καθὼς οἱ διαφορὲς Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κάπιτολ παραμένουν ἀγεφύρωτες, ἐνῶ ὁλοκληρώνεται τὸ ἔτος καὶ ὑπάρχει κίνδυνος διακοπῆς πληρωμῶν ἀπ’ τὴν κυβέρνηση.