Συντονισμὸς καὶ ἀνάπτυξη

Οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συμφώνησαν ὅτι, τὰ κύρια θέματα τῆς χώρας σήμερα εἶναι ὁ καλύτερος συντονισμὸς τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη· κατὰ τὴν συνάντησή τους στὸ Μέγαρο Μαξίμου, ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ ὁ Φώτης Κουβέλης,  ἔκαναν ἀνασκόπηση τῆς καταστάσεως, μετὰ τὴν ἔγκριση τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη, καὶ συμφώνησαν, ὅτι πρώτιστο μέλημά τους εἶναι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας. Ὁ πρωθυπουργὸς ἐξήγησε ὅτι, ἡ διάθεση ἑνὸς δις εὐρὼ στοὺς ἀγρότες καὶ ἡ ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου πρὸς τοὺς ἰδιῶτες, δὲν εἶναι μόνο μέτρο κοινωνικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀποκατάσταση ἀδικιῶν σὲ κάποια στρώματα, ἀλλὰ καὶ ὄργανο γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς παραγωγῆς, διότι τὰ κονδύλια αὐτὰ διοχετεύονται ἀμέσως στὴν ἀγορὰ καὶ προκαλοῦν ἐνίσχυση τῆς ζητήσεως λόγῳ τῶν πολλαπλασιαστικῶν τους ἐπιδράσεων στὴν οἰκονομία. Τὸ εὐνοϊκὸ κλίμα ἀπέδωσε καὶ ἡ καλὴ ἔκθεση τοῦ ἀμερικανικοῦ οἴκου ἀξιολογήσεως.