Προβοκάτσιες γιὰ διάσωση

Ἡ ἐπίθεση κατὰ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὸ Ὀλυμπιακὸ Στάδιο δὲν ἔπεισε οὔτε τοὺς δικούς του· τὸ ἐκλεκτὸ στέλεχος τοῦ βαθέως ΠΑΣΟΚ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σημιτισμοῦ, μὲ προσωπικὲς καὶ αἰσχρῆς μορφῆς ἀπειλὲς ἐναντίον ὅσων ἀσκοῦσαν κριτικὴ στὴν κυβέρνηση, πάλιν γελοιοποιήθηκε. Ἡ ἀκροδεξιά, ὡς ἰδεολογία καὶ ὡς πρακτική, εἶναι ἀνατριχιαστικὴ καὶ καταδικαστέα, ἀλλὰ δὲν καταπολεμεῖται μὲ τὰ ἴδια μέσα της· ἡ δημοκρατία ἔχει τὸν διάλογο καὶ τὴν ἰσηγορία, μόνο μὲ τὴν βοήθειά τους ἀντιμετωπίζει καὶ ἐξολοθρεύει τὸν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ φθηνὴ προπαγάνδα τῆς ἀντιπαραθέσεως μὲ τὴν ἀκροδεξιά, ἐπειδὴ ἐκροσωποῦν τὴν «δημοκρατικὴ» παράταξη εἶναι γελοῖα τουλάχιστον· ἀποδεικνύεται ὅτι ὑποκινοῦνται ἀπ’ τὰ ἴδια ὑπερατλαντικὰ κέντρα, ἀλλὰ ἡ ἀκροδεξιὰ ἀποδεικνύεται πιὸ προσαρμόσιμη.