Προσέγγιση στὴν Ἀμερικὴ

Ἡ χθεσινὴ συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου, μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ἦταν ὄχι μόνο κρίσιμη, ἀλλὰ καὶ καθοριστικὴ γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ προβλήματος τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ· οἱ παρακηνιακὲς διαβουλεύσεις ἦταν ἐντατικὲς καὶ ἴσως φέρουν ἀποτέλεσμα. Τὰ χρονικὰ περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα, διότι σὲ δέκα μέρες, ἐὰν δὲν αὐξηθεῖ τὸ ὅριο δανεισμοῦ ἡ ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση μένει ἀπὸ μετρητὰ καὶ διακόπτει τὶς πληρωμές της, μὲ τὴν προσωρινὴ ἀπόλυση χιλιάδων ὑπαλλήλων της· ἔχει συμβεῖ κι ἄλλες φορὲς αὐτό, ἀλλὰ πάντοτε μὲ δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις. Στὶς μέρες μας, δὲν εἶναι μόνο τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀντίκτυπος παγκοσμίως ἀπ’ τὴν σφαγὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ Κοννέκτικατ· ἡ μεγάλη χώρα δείχνει τὶς ἀνοικτὲς πληγές της. Ἀποδέχεται τὴν ὁπλοχρησία, ὡς μέσον αὐτοαμύνης, δηλαδὴ ἀναγνωρίζει ἡ πολιτεία ὅτι δὲν ἔχει τὰ μέσα γιὰ τὴν προστασία τῶν πολιτῶν της. Αὐτὸ εἶναι ἀρκετό.