Μέρκελ, Ντράγκι, συνοχὴ

καγκελάριος τῆς Γερμανίας, ὡς ἡγέτης τῆς ἀτμομηχανῆς τῆς Εὐρωζώνης, καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ὡς ὁ κεντρικὸς ταμίας της, ἔδωσαν τὸν τόνο τῆς συνοχῆς τῆς ἑνιαίας ἀγορᾶς καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν λαῶν της πρὸς τὴν δυναμική της· οἱ παρεμβάσεις τους γίνονται τὴν ἑπομένη τῆς διασώσεως τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἀλλαγῆς τακτικῆς στὴν Ἰταλία, μὲ τὴν ὑποψηφιότητα τοῦ Μάριο Μόντι βεβαία πλέον. Ἡ κατεύθυνση εἶναι μία πλέον, ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μετὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν μεταρρυθμίσεων στὰ μέλη της· ἡ χώρα μας εἶναι ἡ πρώτη στὴν πορεία αὐτὴ καὶ οἱ προκλήσεις της εἶναι δεδομένες πιά: ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, χάρις στὴ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορά, στὴν ταχεῖα ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ στὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων. Ἡ πρόκληση ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους μας, μὲ πρώτους φυσικὰ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν κυβέρνηση. Τοὺς ἑπόμενους μῆνες δίδουμε τὶς ἐξετάσεις.