Ἀπαγόρευση ὁπλοκατοχῆς

ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοκατοχῆς ἔχει πολλὲς πιθανότητες νὰ θεσπισθεῖ στὴς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μετὰ τὴν σφαγὴ τῶν μικρῶν παιδιῶν στὸ Κοννέκτικατ· ἤδη πολλοὶ γερουσιαστὲς καὶ βουλευτές, ὁ δήμαρχος τῆς Νέας Ὑόρκης ζήτησαν τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἀλλὰ δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολη ὑπόθεση, διότι οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ὁπλοκατοχῆς εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυροί. Τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι, «εἶναι ἡ μόνη χώρα τοῦ κόσμου, ποὺ ἐπιτρέπεται ἡ ὁπλοκατοχή», εἶναι ἀρκετὰ πειστικό, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἀποτελεσματικότητά του· οἱ διαμαρτυρίες εἶναι πολλές, ἐνῶ οἱ κάτοχοι ὅπλων ἔχουν περιορισθεῖ μόνο στὸ 20% τὸ 2010, ἀπὸ 50% τὸ 1970. Ἡ κατάργηση τοῦ νόμου προϋποθέτει ὅτι ἡ πολιτικὴ ἀντίληψη τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλάζει, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τῆς αὐτοπροστασίας μεταφέρεται, στὴν ἀρχὴ δημοσίας προστασίας ἑκάστου. Πρόκειται γιὰ ἄλλο τρόπο ζωῆς.