Φορολόγηση τοῦ Ντεπαρντιὲ

Ἡ διαφυγὴ τοῦ Ζερὰρ Ντεπαρντιὲ στὸ Βέλγιο, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς φορολογήσεώς του, ἡ αἴτηση διαβατηρίου ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, ἡ ἀπόρριψή της καὶ ἡ συγκατάβαση τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἀπέναντί του, σχολιάζεται στὴ Γαλλία· ὁ δημοφιλὴς ἠθοποιὸς διαμαρτύρεται, διότι πληρώνει 85% μετὰ τὴν αὐξηση φόρο εἰσοδήματος, ἀλλὰ καὶ ἐκφράζει, τὴν δικαιολογημένη ἢ ὄχι, εἶναι ἄλλο θέμα, ἀγανακτηση τῶν συμπολιτῶν του. Ὁ πρόεδρος φέρθηκε διακριτικά, ἐλπίζων στὴν ἀνάκτηση τῆς πολὺ πεσμένης δημοτικότητός του· οἱ ἁπλοὶ Γάλλοι δὲν εἶναι τόσο συμπαθεῖς ἀπέναντί του. Αὐτοὶ πληρώνουν κανονικὰ τὶς ὑποχρεώσεις τους καὶ δὲν ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς ἀμέσου προβολῆς τους, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο· πολλοὶ διερωτῶνται, γιατὶ αὐτὴ ἡ διακριτικὴ μεταχείριση στὸν ἐπώνυμο συμπατριώτη τους. Ἄλλο εἶναι ἡ συμπάθεια στὸν καλλιτέχνη, ἄλλο ἡ φορολογία.