Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁρατὴ πλέον, καθὼς πάρα πολλὲς ἀποδείξεις τὴν ἐπιβεβαιώνουν· ἡ ἀλλαγὴ τῆς στάσεως τῶν οἴκων ἀξιολογήσεως, γιὰ τοὺς ἀτλαντόδουλους, ἡ διάθεση ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Τράπεζα Ἐπενδύσεων πεντακοσίων ἑκατομμυρίων πρὸς τὶς ἐξαγωγικὲς ἐπιχειρήσεις, ἐκτὸς τῶν 750 γιὰ μεγάλα ἔργα, ἡ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν τὸ τρέχον ἔτος καὶ ἡ κατάκτηση νέων ἀγορῶν καὶ τέλος ἡ διοχέτευση ρευστότητος στὴν ἀγορὰ μὲ τὴν ἐξόφληση τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, τὴν καταγράφουν. Ἡ ψυχολογία ἔχει ἀλλάξει, καθὼς ἀκόμη καὶ οἱ ἐπαγγελματίες καταστροφολόγοι τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κομμάτων ἄλλαξαν τροπάριο καὶ ἀναβάλλουν γιὰ τὸν Μάρτιο τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ τὴν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως· παραμένουν μερικὲς φάσεις πίσω, διότι οἱ ὑπερατλαντικοὶ δεσπότες τους δὲν τοὺς ἐνημερώνουν ἐγκαίρως στὴν ἀλλαγὴ τῆς τακτικῆ, ἂν τοὺς ἐνημερώνουν κἄν. Τὰ ἐγκώμια πρὸς τὴν Ἑλλάδα ἀπευθύνονται πρὸς τοὺς Εὐρωπαίους καὶ τοὺς ἐπενδυτές, ὡς δουλικὲς δηλώσεις μετανοίας