Ρωσία, κατάργηση βίζας

Τὴν κατάργηση τῆς βίζας μεταξὺ τῆς Ρωσίας καὶ τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραψε ὁ ὑπουργὸς Δημοσίας Τάξεως, μὲ τὸν Ρῶσο ὁμόλογό του στὴ Μόσχα· τὸ μεγάλο ἐμπόδιο γιὰ τὴν μαζικὴ ἐπίσκεψη στὴν χώρα μας Ρώσων τουριστῶν αἴρεται, ὁπότε ἀναμένεται πολὺ μεγάλη αὔξησή τους ἀπ’ τὸ ἐρχόμενο ἔτος. Τὸ πρόβλημα ἦταν ὁ αὐστηρὸς ἔλεγχος τῶν προερχομένων ἀπ’ τὴν πρώην Σοβιετικὴ Ἕνωση τουριστῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς Συνθήκης τοῦ Σέγκεν· ἡ διαδικασία ἦταν βασανιστική, ποὺ γινόταν ἀκόμα χειρότερη, ἐξ αἰτίας τῆς ἑλληνικῆς γραφειοκρατίας καὶ παρεμβάσεων στὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἄλλων δυνάμεων γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς ἀναπτύξεως τῶν σχέσεών μας μὲ τὴν Ρωσία. Μεγάλο βῆμα ἔκανε πλέον ὁ Νίκος Δένδιας.