Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ρυθμίσεως τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ στὴν Ἀμερική, τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τοὺς οἴκους ἀξιολογήσεως γιὰ τὴν διάσωση τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ἐκλογὴ τῆς Πὰρκ Γκουένχυε στὴν Κορέα· τὸ εὐρὼ σημείωσε ἄνοδο στὰ 1,3300 δολλάρια καὶ 112,3720 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 109,93, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1674,50. Ἡ ἐπιβολὴ προστίμου 1,1 δις εὐρὼ στὴν UBS ἀπ’ τὶς ἀμερικανικές, βρεταννικὲς καὶ ἑλβετικὲς ἀρχές, δὲν ἐπηρέασε τοὺς ἀγορές, ἂν καὶ εἶναι τὸ δεύτερο μεγαλύτερο, μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τῆς HSBC, 1,9 δολλάρια, τρίτο τῆς Barclays, 450 ἑκατομμύρια· φαίνεται ὅτι οἱ ἐπενδυτὲς ἐξοικειώνονται μὲ μεγάλα πρόστιμα, διότι γνωρίζουν τὸ τί ἀκριβῶς συμβαίνει. Στὴν Εὐρώπηαἰσιοδοξία διαχέεται, καθὼς αὐξάνεται ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἐπιχειρήσεων στὴ Γερμανία γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἡ Διεθνὴς Τράπεζα προβλέπει στὴν ἔκθεσή της ἀνάπτυξη 8,4% φέτος στὴν Κίνα.