Ἀγώνας ἀξιοπιστίας οἴκων

Σὲ ἀγῶνα ἀξιοπίστίας ἐπιδίδονται ἐπιτροχάδην οἱ ἀμερικανικοὶ οἴκοι ἀξιολογήσεως, μετὰ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τους γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης. Ὁ Standards and Poors ἔσπευσε ἀποκαταστῆσαι τὴν χώρα μας, παρὰ τὴν καταδίκη της πρὸ δεκαημέρου, μετὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Βρυξελλῶν, ἐνῶ ὁ Fitsch προειδοποίησε πρὸς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, Βρεταννία καὶ Γαλλία γιὰ ὑποβιβασμό. Τώρα θυμήθηκε, καθὼς οἱ τρεῖς χῶρες δὲν εἶναι στὴν ἴδια κατάσταση· ἡ Γαλλία παρὰ τοὺς ὑποβιβασμοὺς ἀπολαμβάνει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια στὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογα καὶ πολὺ χαμηλότερα τῶν ἄλλων δύο στὰ μακροχρόνια· ἂν ἔκαναν σωστὰ τὴν δουλειά τους, ὄφειλαν ὑποβιβάσαι ἀπὸ χρόνια τὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χώρες. Ὁπωσδήποτε γιὰ ἐμᾶς μετράει ἡ ἀποκατάσταση, ἐκεῖ ποὺ μᾶς εἶχε ὁδηγήσει ὁ σοσιαλισμός· τὰ ἐπιτόκια ἔπεσαν στὸ 11% ἀπὸ 35%.