Τέλος ἔτους, ἀλλαγὴ διεθνοῦς συγκυρίας

Τὸ τέλος τοῦ ἔτους συνοδεύεται ἀπ’ τὴν ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς διεθνοῦς συγκυρίας• ἡ Εὐρωζώνη, ἐμφανίζεται ἐνισχυμένη, μὲ εὐοίωνες προοπτικές, ὅταν πέρυσι πολλοὶ προέβλεπαν τὴν διάλυσή της ἢ τουλάχιστον τὴν ἀποχώρηση τῆς Ἑλλαδος• ἡ Ἀμερική, φαίνεται ἀποδυναμωμένη ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, καθὼς οὔτε τὰ δημοσιονομικά της δὲν ἔχει ρυθμίσει, ἐνῶ ἡ σφαγὴ τῶν παιδιῶν προβάλλει, μὲ τὴν ὁπλοκατοχή, τὶς κοινωνικές της μαῦρες πτυχὲς• ἡ Κίνα, μὲ τὴν νέα της ἡγεσία, δείχνει ὅτι βαδίζει στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀναπτύξεώς της, μὲ τὶς εὐεργετικὲς ἐπιπτώσεις στὴν παγκόσμια οἰκονομία καὶ στὴν πολιτική της ἐπιρροή• ἡ Ρωσία, ἀναδεικνύει τὸν ρόλο της σὲ Εὐρώπη καὶ Ἀσία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιρροή της στὴ Μέση Ἀνατολή. Οἱ συσχετισμοὶ τῶν δυνάμεων αὐτῶν κρίνουν τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις.