Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορές ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὸ ἀδιέξοδο στὶς συνομιλίες γιὰ τὸν ὁμοσπονδιακὸ δανεισμὸ στὴν Ἀμερική· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3269 δολλάρια καὶ 111,5450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1667, ἀλλὰ ἀνέβηκε ἐλαφρὰ τὸ πετρέλαιο, 110,28. Τὸ δημοσιονομικὸ ἀδιέξοδο συνοδεύεται κι ἀπὸ τὶς πληροφορίες γιὰ νέα ἐλλείμματα τριῶν δις δολλαρίων ἀπ’ τὶς δύο κτηματικὲς τράπεζες, ποὺ προκάλεσαν τὰ τοξικὰ ὁμόλογα, ἀπὸ συμμετοχή τους στὴν ἀπάτη βραχυπροθέσμων ἐπιτοκίων τοῦ Λονδίνου· ἡ ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Γουὼλ Στρὴτ δὲν ἀνακοίνωσε ἀκόμη τὴν ἀπόφασή της, ἀλλὰ κυκλοφορεῖ ἡ πληροφορία. Στὴν Εὐρώπη σημειώνεται ἀποκόμιση κερδῶν, καθὼς θεωρεῖται δεδομένη ἡ κάθοδος στὶς ἰταλικὲς ἐκλογὲς τοῦ Μάριο Μόντι καὶ ἡ ὑποχώρηση τοῦ Σύλβιο Μπερλοσκόνι. Οἱ χῶρες τοῦ Νότου ἀπολαμβάνουν τὴν ὑποχώρηση τῶν ἐπιτοκίων τῶν ὁμολόγων τους. Μόνο στὸ Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν ἁλωνίζουν οἱ κερδοσκόποι· τὸ παιχνίδι ἀφορᾶ τὶς προσωπικές τους «ἐξυπηρετησεις». Ἔχασαν πολλὰ τὴν τελευταία τριετία