Δυσκολίες δανεισμοῦ ΗΠΑ

Ἡ προχθεσινὴ συνάντηση τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου μὲ τὸν Ρεπουμπλικανὸ ἡγέτη τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος, δὲν κατέληξε σὲ συμφωνία · ὁ Τζὼν Μπόνερ ἀπειλεῖ μὲ τὴν ψήφιση τῆς προτάσεώς του καὶ ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀπαντάει, ὅτι θὰ ἀσκήσει βέτο στὴν περίπτωση αὐτή. Ἡ ἀβεβαιότης παρατείνεται, καθὼς τελειώνει ὁ χρόνος καὶ τὰ περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα· ἡ κάθε πλευρὰ ἐξωθεῖ τὴν ἄλλη στὰ ὅρια της καὶ στὴν πολιτική της ὑποχώρηση. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία εἶναι σοβαρές, καθὼς προστίθενται στὰ πρόστιμα εἰς τραπεζῶν γιὰ τὶς χρηματισρηριακές τους συναλλαγές, ἐνῶ συνεχίζεται ἀμείωτη ἡ ἐκροὴ κεφαλαίων· ἡ ἀπαξίωση τῆς Γουὼλ Στρὴτ καὶ τοῦ δολλαρίου ἐπιτείνονται μὲ τὴν ἀδυναμία ἐπιδείξεως ἰσχυρᾶς ἡγεσίας στὴν Οὐάσιγκτον, ἐνῶ καὶ οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως σπεύδουν προσφέρειν γῆν καὶ ὕδωρ στοὺς Εὐρωπαίους. Ὁμολογοῦν ὅτι ἐναποθέτουν τὶς ἐλπίδες τους στὴν Εὐρωζώνη. Ὡς μετανοοῦσα Μαγδαληνὴ συμπεριφέρονται πλέον.