Ἰσραήλ, νέος ἐποικισμὸς

ἰσραηλινὴ κυβέρνηση  ἀνακοίνωσε τὴν ἀνοικοδόμηση ἄλλων 1500 κατοικιῶν στὴν Ἀνατολικὴ Ἱερουσαλήμ, τρεῖς βδομάδες πρὶν ἀπ’ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές, μὲ μοναδικὴ στόχο τὴν συγκομιδὴ ψήφων· οἱ Παλαιστίνιοι, τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, τὸ κουαρτέτο, ἡ Ἐπιτροπὴ καταδίκασαν τὴν ἀπόφαση, ἀλλὰ τὸ Ἰσραὴλ διαθέτει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀμερικῆς καὶ δὲν λογαριάζει κανέναν. Πάντως ἡ κατάσταση εἶναι κρίσιμη, διότι ὁ μόνος κερδισμένος εἶναι ἡ Χαμὰς τῆς Γάζας, ἡ ὁποία ἐπεκτείνει τὴν δράση της καὶ στὴν Δυτικὴ ὄχθη· στὸ ἐσωτερικὸ δὲν ὑπάρχουν οὐσιαστικὲς ἀντιδράσεις, καθὼς ἔχει ἀποδυναμωθεῖ τὸ φιλειρηνικὸ κίνημα, ἀλλὰ δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ Ἰσραηλινοὶ θὰ ψηφίσουν τὴν ἀκροδεξιά. Ἡ κυβέρνηση βαρύνεται ἤδη μὲ τὴν ἀποτυχία της στὴν πρόσφατη ἀνταλλαγὴ βομβαρδισμῶν στὴν Γάζα καὶ στὴν ἄτακτη ὑποχώρησή της.