Λίστες, χρυσωρυχεῖο πολιτικῶν προσώπων

Σὲ χρυσωρυχεῖο πολιτικῶν προσώπων καὶ συγγενῶν τους ἀναδεικνύονται οἱ λίστες, μὲ ἐνδιαφέρουσα τὴν προέλευσή τους· οἱ συγγενεῖς τοῦ ὑπουργοῦ ὁμιλοῦν γιὰ νόμιμα χρήματα, ἀλλὰ ὄχι καὶ γιὰ δηλωθέντα, ἐκεῖνοι τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ κάθονται σὲ ἀναμμένα κάρβουνα, ἐνῶ οἱ μὴ κυβερνητικὲς ὀργανώσεις καὶ τὰ «ἱδρύματα» βρίθουν τρωκτικῶν καὶ ἀστέρων τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς. Αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα θὰ καταναλώσουμε τεράστιες ποσότητες ὀνομάτων, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, ὅπως ἀναφέρουν οἱ πολιτικὲς πληροφορίες· αὐτὲς θὰ διαμορφώσουν καὶ τὴν ἀτμόσφαιρα τῆς συζητήσεως στὴ Βουλή, διότι τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ κατέχει δεσπόζοντα ρόλο στὶς λίστες καὶ στὶς παράκτιες. Τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα ἔχουν περισσότερο ἐνδιαφέρον, διότι κελαηδοῦν εὔκολα, ἐπειδὴ ὑπάγονται ἀπ’ εὐθείας στὸν εἰσαγγελέα καὶ δὲν μεσολαβεῖ ἡ Βουλή. Ἔρχονται πολλὰ καὶ χρειάζεται ἀρκετὴ ἀντοχή