Συναρρμόττειν καὶ μάχεσθαι

μάχη στὰ Λεῦκτρα ἄρχισε μὲ τὴν παράταξη τῆς λοξῆς φάλλαγος τοῦ Ἐπαμεινώνδου, στὴν ὁποία ἀπάντησε, μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τῶν Λακεδαιμονίων, ὁ Κλέομβροτος· ἀλλὰ ἐκείνη τὴν στιγμὴ τοὺς ἐπιτέθηκε δρομαῖος ὁ Πελοπίδας μὲ τὸν Ἱερὸ λόχο. «Καίτοι πάντων ἄκροι τεχνῖται καὶ σοφισταὶ τῶν πολεμικῶν ὄντες οἱ Σπαρτιᾶται»· καίτοι ἀπὸ ὅλους οἱ Σπαρτιᾶτες εἶναι οἱ ἄριστοι καὶ εὔστροφοι τεχνῖτες στὰ πολεμικά. «Πρὸς οὐδὲν οὕτως ἐπαίδευον αὑτοὺς καὶ συνείθιζον»· σὲ τίποτε ἄλλο δὲν τοὺς ἐκπαίδευαν καὶ συνείθιζαν. «Ὡς τὸ μὴ πλανᾶσθαι μηδὲ ταράττεσθαι τάξεως διαλυθείσης»· ὥστε μὴ ταράττεσθαι καὶ μὴ πλανᾶσθαι ὅταν διαλυθεῖ ἡ παράταξή τους. «Ἀλλὰ χρώμενοι πᾶσι πάντες ἐπιστάταις καὶ ζευγίταις»· ἀλλὰ παραμένειν ὅλοι τους κοντὰ στοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στοὺς διπλανούς τους. «Ὅποι ποτὲ καὶ συνίστησιν ὁ κίνδυνος»· ὁπουδήποτε παρουσιασθεῖ ὁ κίνδυνος. «Καταλαμβάνειν καὶ συναρμόττε μάχεσθαι παραπλησίως»· ἀλλὰ μάχεσθαι στὴν παράταξή τους ὅλοι ἀλληλεγγύως.