Προεκτάσεις ἀξιοπιστίας

Ἡ σημερινὴ συνάντηση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Βερολίνο, τρίτη σὲ ἕνα ἑξάμηνο, καὶ ἡ χθεσινὴ τοῦ Κάρολου Παπούλια μὲ τὸν Γιάκιμ Γκάουχ, ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὶς ἄριστες σχέσεις μὲ τὴν Γερμανία· ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπισήμανε ὅτι, οἱ  γερμανικὲς ἐπενδύσεις εἶναι εὐπρόσδεκτες στὴν χώρα του καὶ ὁ Γερμανὸς ὁμόλογός του τὸν διαβεβαίωσε ὅτι, ἡ Γερμανία βρίσκεται στὸ πλευρὸ τῆς Ἑλλάδος. Οἱ δηλώσεις μετρᾶνε πάρα πολὺ στὴ δημιουργία τῆς καταλλήλου ψυχολογίας γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν τριετῆ αὐτοπομόνωσή της καὶ τὴν ἐπανέταξή μας στὸν σκληρὸ πυρῆνα τῆς Εὐρωζώνης· ἡ ἀνάκαμψη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας διασφαλίζεται μόνο μὲ τὴν ἀνάδειξή μας καὶ πάλι ὡς δυναμικοῦ ἑταίρου τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν στρατηγικῶν σχέσεων μὲ Ρωσία καὶ Κίνα, ὅπως εἴμασταν ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ. Ἀναγνώριση τῆς διεθνοῦς συγκυρίας.