Ὄξυνση πολιτικοῦ κλίματος

Ἡ κατακόρυφη ὄξυνση τοῦ πολιτικοῦ κλίματος, μὲ τὴν κατάθεση τῆς προτάσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὴν Προανακριτική, ἦταν ἀναμενόμενη καὶ μᾶλλον εἶχε ὡς ἀπήχηση πολὺ χαμηλότερη τῆς ἐπιδιωκομένης· ὁ στόχος τοῦ Ναπολεοντίσκου εἶναι σαφής, ἡ διάλυση τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ καὶ ἡ προσφυγὴ στὶς κάλπες, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐπιστροφὴ στὴν περυσινὴ ἀκυβερνησία. Ἡ τακτικὴ ἴδια καὶ ἀπαράλλακτη, δείχνει ὅτι δὲν ἔχουν ἀνανεώσει τὰ πυρομαχικά τους οἱ ἀτλαντικοὶ ὕπατοι καὶ τοὺς ἀφήνουν χωρὶς σφαῖρες· ἡ προσφυγὴ στὴν ἀντιγερμανικὴ ὑστερία εὐνοεῖ τὴν ἀμερικανόδουλη διαπλοκή, ἀλλὰ προκαλεῖ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ κόσμου, διότι ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀποδέχονται δύο πράγματα, ὅτι ἡ κυβέρνηση ἐπέτυχε τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἀξιοπιστίας μας στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ὅτι μοναδική μας διέξοδος εἶναι ἡ παραμονὴ τῆς χώρας στὴν Εὐρωζώνη, δηλαδὴ ἡ στενὴ συνεργασία μὲ τὴν Γερμανία, ἀφοῦ εἶναι ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομίας της. Ὡς ξένη προπαγάνδα ἑρμηνεύεται ἡ κουραστικὴ καταστροφολογία.