Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, ἐξ αἰτίας τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, παρὰ τὸν συμβιβασμὸ γιὰ τὸ ὁμοσπονδιακὸ χρέος· τὸ εὐρὼ παρουσίασε ἐλαφρὰ κάμψη, στὰ 1,3043 δολλάρια καὶ 114,6565 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 110,86, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1653,75. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὴν Ἀμερική, διότι ἀκόμη δὲν ἔχει ὁρισθεῖ ὁ διάδοχος τοῦ Τίμοθυ Γκάιθνερ, ἀλλὰ καὶ δὲν ἔχει γίνει καμμία ἐξαγγελία γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴ δεύτερη θητεία του· ἀντιθέτως στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος, διότι τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα προβλέπουν ἐπιτάχυνση τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεως καὶ αὐτὸ ἔχει ἀντανάκλαση στὴν ἄνοδο τοῦ Χρηματιστηρίου. Ἡ ἀσάφεια  τοῦ νέου πρωθυπουργοῦ ὡς πρὸς τὶς κατευθύνσεις τῆς ἰαπωνικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, τὴν ἐπαναλειτουργία τῶν πυρηνικῶν σταθμῶν καὶ τῆς διενέξεως γιὰ τὰ νησιὰ μὲ τὴν Κίνα, δὲν ἔχει εὐρύτερο ἀντίκτυπο στὴν Ἀσία.