Νέα ἀμερικανικὴ πολιτικὴ

Ἀμερικανὸς πρόεδρος καθυστερεῖ  ἀρκετὰ στὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑπουργῶν του γιὰ τὴν δεύτερη τετραετία, ἐνῶ ἡ ἀβεβαιότης τοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους διευρύνεται· ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Τσάκ Χάγκελ, Ρεπουμπλικανοῦ, πρώην γερουσιαστοῦ τῆς Νεβάδας, γιὰ ὑπουργὸ Ἀμύνης καὶ τοῦ συμβούλου του, Τζὼν Μπρέναν, γιὰ τὴνCIA, προκαλεῖ ἔντονες ἀντιδράσεις, καθὼς χαρακτηρίζονται ὡς ἄκρως συντηρητικοὶ καὶ ἀντισημίτες, ἀλλὰ καὶ ἀνεκτικῶς διακείμενοι πρὸς τὸ Ἰράν· στὰ οἰκονομικὰ οἱ δυσκολίες εἶναι πολὺ περισσότερες, παρὰ τὴν μεταβατικὴ συμφωνία γιὰ τὸ δημοσιονομικὸ χρέος ἡ ὁποία δὲν λύει κανένα πρόβλημα. Ὁ πρόεδρος ἐμφανίζεται ἀμφιθυμικὸς καὶ ἀδύναμος γιὰ τολμηρὲς λύσεις τουλάχιστον στὴν οἰκονομία, γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ἀνταγωνιστικότητός της, σὲ τόσο δυσμενὲς περιβάλλον γιὰ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες· οἱ ἀναγκαῖες μεταρρυθμίσεις κάθε ἄλλο παρὰ προωθοῦνται, ἐνῶ τὰ ἐλλείμματα καὶ τὰ δημόσιο χρέος διογκώνονται καθημερινά. Τὸ τραπεζικὸ σύστημα δὲν ἐξυγιαίνεται, ἐνῶ οἱ συνέπειες τῆς κρίσεως τοξικῶν ὁμολόγων παραμένουν.