ΣΥΡΙΖΑ, πόλωση γιὰ σωτηρία

Στὴν ἀκραία πόλωση προσφεύγει ὁ Ναπολεοντίσκος, ὡς τελευταία σανίδα πολιτικῆς σωτηρίας του· αἰφνιδίως στρέφεται πλέον κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, διότι μόνο ἔτσι ἐλπίζει ὅτι θὰ προκαλέσει ἔντονη ὀξύτητα καὶ συσπείρωση τῶν δυνάμεών του, ἐπειδὴ ἡ διασπορά τους ἐπιταχύνεται μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις τῆς βίλλας Ἀμαλίας. Τὸ ἐγχείρημα φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει ἀπήχηση, ἀφοῦ καὶ ἡ ὑποδοχὴ τῶν βουλευτῶν του ἦταν ἀπὸ ψυχρὴ ἕως παγερή· ἡ συμπόρευση τῆς ἀκροδεξιᾶς στὴν ἐπιχειρηματολογία του ἀποκαλύπτει τοὺς καθοδηγητὲς τῆς πολώσεως. Στὴν πράξη συνεχίζεται ἡ καταστροφολογία τῆς τριετίας τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ἡ ὁποία προβάλλει στὴ διαπασῶν τὸν Ναπολεοντίσκο, ὅπως καὶ τὴν ἀκροδεξιά· ἐπειδὴ ἀπέτυχαν παταγωδῶς στὴν χρεωκοπία τῆς χώρας καὶ στὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη προσφεύγουν στὸ τελευταῖο τους ὅπλο, στὴν πόλωση καὶ στὴν πολιτικὴ ἀνωμαλία. Ἀλλὰ ἀποτυγχάνουν καὶ σὲ αὐτὸ μεγαλοπρεπῶς. Ἀμερικανοκίνητοι εἶναι ὅλοι τους.