Ἐξασφάλιση τῶν ἐπενδύσεων

Ἡ συνάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν Γερμανίδα καγκελάριο εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐξασφάλιση εὐνοϊκοῦ κλίματος γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ κάθε πλευρά· ὅταν ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Εὐρωζώνης ἐγγυᾶται τὴν σταθερότητα καὶ τὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως τῆς χώρας μας, τότε καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀκολουθοῦν, ἔτσι συμβαίνει πάντοτε. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ προσυπέγραψε τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιὰ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων, ἐνῶ ἡ παραπομπὴ στη δικαιοσύνη τῶν σκανδάλων προσφέρει περισσότερες διασφαλίσεις στοὺς τρίτους· τὰ καλὰ σχόλια τοῦ διεθνοῦς τύπου τὸ ἐπιβεβαιώνουν καὶ μόνο ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκὴ στάζει μαύρη χολή, διότι δὲν τῆς εἶναι εὔκολο ἀναγνωρίσαι τὴν ἀποτυχία τῶν σχεδίων της. Ἡ πώληση τοῦ Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου σὲ σύντομο χρόνο, μὲ ἀγοραστὲς τὴν Ἐθνικὴ ἢ τὴν Ἂλφα, ἐνισχύουν τὸ καλὸ πρόσωπό μας· ἡ ἐξυγίανση τοῦ τραπεζικοῦ μας συστήματος, μαζὶ μὲ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση, θὰ προσφέρει τὴν ἀπαραίτητη ρευστότητα στὴν ἀγορά.