Ἀνεφοδιαστικὰ τῆς Airbus

Airbus ἐπέτυχε τὴν παραγγελία τῆς ἰνδικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας γιὰ  προμήθεια ἕξι ἀνεφοδιαστικῶν ἀεροσκαφῶν Α330, ὕψους 1,8 δις εὐρώ, ἐνῶ ἔχει ἐκδηλωθεῖ πρόθεση γιὰ ἄλλα ἐννέα, 1,1 δις· ἡ παραγγελία θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑταιρεία στὴν ἀγορὰ πολεμικοῦ ὑλικοῦ, διότι ἔρχεται μετὰ ἀπὸ ἐκεῖνες, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, τῆς Αὐστραλίας, τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων καὶ τῆς Βρεταννίας. Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀεροσκαφῶν εἶναι ὅτι δύνανται ἀνεφοδιάσαι μὲ καύσιμα δύο ταυτοχρόνως μαχητικά, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἐξαιρετικὴ δυνατότητα σὲ περίοδο πολέμου· πάντως ἡ Airbus ἐξασφαλισε καὶ τὴν παραγγελία δεκαέξι Α330neo τῆς Hawaian Airlines, ἐνισχύοντας ἔτσι τὴν διείσδυση στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά. Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀεροναυπηγικὴ βιομηχανία αἰσθάνεται μειονεκτικά, διότι ἡ Boeing ἦρθε πέρυσι πρώτη σὲ πωλήσεις καὶ μὲ διαφορά.