Συρία, ρόλος Ρωσίας, Κίνας

Τὸ ἀδιέξοδο στὴ Συρία εἶναι γεγονὸς καὶ οἱ ἐπιτυχίες τῶν ἀντιπολιτευομένων δὲν εἶναι τόσο μεγάλες, ὅσο τὶς παρουσιάζει ἡ ἀτλαντικὴ διαπλοκή· οἱ διαπραγματεύσεις στὴ Μόσχα παρουσιάζουν πρόοδο, καθὼς συμμετέχει καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας τὰ πράγματα ἐξελίσσονται ἄσχημα γιὰ τὴν ἀντιπολίτευση. Στὸ στρατιωτικὸ μέτωπο μᾶλλον ὑποχωρεῖ, ἐπειδὴ παρεμβαίνουν πλέον δυναμικὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς ἐναντίον τους, διότι ἐμφανίζεται ὡς πιστὸ ὄργανο τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Τούρκων· ἡ ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ εἰρήνευση εἶναι δυνατὴ μόνο μὲ ἀμοιβαῖες ὑποχωρήσεις. Φαίνεται ὅτι καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος παραδέχεται τὶς ἀνακατατάξεις καὶ πρότεινε γιὰ ὑπουργὸ Ἀμύνης τὸν Τσὰκ Χαίηγκελ, μὲ ἀνεκτικὲς τάσεις πρὸς τὸ Ἰράν. Ἀκόμη καὶ τὸ Ἰσραὴλ ἀλλάζει στάση ἀπέναντι στὶς νέες αὐτὲς ἐξελίξεις.