Λογαριασμοὶ ὑποβρυχίων

ἀνακριτὴς γιὰ τὶς συμβάσεις τῶν ὑποβρυχίων ζήτησε ἀπ’ τὶς ἑλβετικὲς ἀρχὲς τὸ ἄνοιγμα λογαριασμῶν παρακτίων ἑταιρειῶν, σχετικῶν μὲ τὴν δεύτερη σύμβαση ἐπὶ Γιάννου Παπαντωνίου· τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ καὶ θεωρεῖται δεδομένο τὸ ἄνοιγμα, ὁπότε ἀκολουθεῖ τὸν προκάτοχό του στὸν Κορυδαλλό, μετὰ τῆς συζύγου του ἐπίσης. Εἶναι τῆς περιόδου τῆς καλυτέρας κυβερνήσεως στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία, ὅπως ἔλεγε ὁ πρωθυπουργός του, ὁ ὁποῖος τελικὰ εἶναι καθαρός; Στὶς συμβάσεις περιλαμβάνεται καὶ ἡ ὑπόθεση τῶν πυραύλων TorM1, ἀλλὰ εἶχε σφραγίσει ἐπιμελῶς τοὺς λογαριασμοὺς κατὰ τὴν ἔρευνα  τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ Κώστα Καραμανλῆ· τότε ὅλοι διαμαρτύρονταν καὶ διερρήγνιαν τὰ ἱμάτιά τους, ἀλλὰ ἀνοίγουν ἐπιτέλους οἱ λογαριασμοὶ τῆς Ἑλβετίας. Καὶ λογοδοτοῦν ὅλοι τους.