Μεταρρυθμίσεις, ἀσφάλεια

Ἡ ἔμφαση στὶς μεταρρυθμίσεις εἶναι ἡ κυρία προτεραιότης τῆς κυβερνήσεως, δηλώνει ὁ πρωθυπουργός, ἀλλὰ καὶ ἡ διασφάλιση τῆς ὁμαλῆς ζωῆς στὶς πόλεις καὶ στὰ Πανεπιστήμια· οἱ ἐπιδράσεις τους στὴν πολιτικὴ ζωὴ εἶναι ἄμεσες, καθὼς ἀποκαλύπτεται ὁ ρόλος τῶν διαφόρων παρατάξεων στὴν ἀνάγκη γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν κρίση. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἐπιμένει στὴν ἀπαρέγκλιτη ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς του, ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει τὴν ἀπομόνωσή του ἀπ’ τὰ εὐρύτερα λαϊκὰ στρώματα, λόγῳ τῶν διασυνδέσεών του μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τὴν παράνομη μετανάστευση καὶ ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ πολιτικῆς· ἐπιχειρεῖ ἀλλαγὴ τακτικῆς, ἀλλὰ εἶναι ἄλλο θέμα ἐὰν πείθει. Αὐτὸ ἀποδεκνύεται στὴν πράξη, ἀλλὰ οἱ πρῶτες ἐνδείξεις εἶναι ἀρνητικές. Παρόμοιες εἶναι οἱ ἀντιδράσεις καὶ στὴν ἀκροδεξιά, ἐνῶ ἄρχισε ἡ εἰσροὴ ἐσόδων στὸ δημόσιο ἀπ’ τὴν ἀξιοποίηση τῶν λιστῶν καὶ τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν πολλῶν φοροφυγάδων. Ἡ κοινὴ γνώμη διαπιστώνει ὅτι πολλὰ ἀλλάζουν.