Δοκιμασία ἡ Προανακριτικὴ

Ἡ ψηφοφορία στὴ Βουλὴ γιὰ τὴν σύσταση τῆς Προανακριτικῆς Ἐπιτροπῆς ἐξελίσσεται σὲ δοκιμασία γιὰ ὅλα τὰ κόμματα· ἡ παραπομπὴ τοῦ πρώην ὑπουργοῦ εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ ἔχει καὶ παρακλάδια· ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση ἔπαιξε πολὺ μὲ τὴν παραπομπὴ καὶ τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ, χωρὶς οὐσιαστικὴ ἀνταπόκριση ὅμως, ἐνῶ ἡ ἐξαίρεση τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ προβληματίζει πολλοὺς καὶ στὸ  ἐσωτερικό της. Ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων προτάσεων στὴν ψηφοφορία θεωρεῖται βέβαιο ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξουν ἐκπλήξεις, ἔστω κι ἂν πολλοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι ἀρκετοὶ οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ὑποθέσεως· ἡ πορεία τῶν ἀνακρίσεων τῆς Ἐπιτροπῆς ἔχει πλέον περισσότερο ἐνδιαφέρον, ὅπως καὶ ἐκεῖνες τῶν οἰκονομικῶν εἰσαγγελέων γιὰ τὰ μὴ πολιτικὰ πρόσωπα. Οἱ ἀποκαλύψεις προβλέπονται πολλὲς καὶ μὲ πολλαπλὲς προεκτάσεις, διότι δὲν ἦταν ἁπλῆ ὑπόθεση ἡ ἀπόκρυψη τῆς λίστας καὶ ἡ ἄρνηση τῆς ἀξιοποιήσεώς της· τὴν κάλυψη κάποιων ἐπιδίωκαν, μὲ διασυνδέσεις πολλῶν στοὺς λογαριασμοὺς τῆς λίστας.