Ἑστία ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς

Τὸ τελευταῖο ὀχυρὸ τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς εἶναι μᾶλλον ὁ οἰκονομικὸς τύπος τῆς χώρας μας καὶ οἱ πολλὲς ἀντίστοιχες ἱστοσελίδες· ἡ ἐπιρροή τους ὅμως εἶναι σημαντική, διότι τὶς διαβάζουν οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ καθορίζουν ἀναλόγως τὶς κινήσεις τους. Ἔτσι ἀναπαρήγαγαν ἐπὶ τριετία ὅλη τὴν βρώμικη παραφιλολογία τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων γιὰ χρεωκοπία τῆς Ἑλλάδος καὶ διάλυση τῆς Εὐρωζώνης· ἀλλὰ συνεχίζουν μὲ παρόμοια δημοσιεύματα, ὅτι ἡ ἀποβολή μας ἀπ’ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ ἔρχεται μετὰ τὶς γερμανικὲς έκλογές. Εἶναι δεμένοι χειροπόδαρα ἀπ’ τοὺς κερδοσκόπους, οἱ ὁποῖοι ἔχασαν δεκάδες τουλάχιστον δις εὐρὼ στὴν ἐκτίμησή τους ὅτι χρεωκοπεῖ ἡ Ἑλλάς· οἱ κερδοσκόποι ἐπιμένουν, μπὰς καὶ βγάλουν τὰ σπασμένα, καὶ οἱ δικοί μας ἀκολουθοῦν…