Καθιέρωση καὶ πολυγαμίας

Στὴ Γαλλίασοσιαλιστικὴ κυβέρνηση ἔχει ἑτοιμάσει σχέδιο νόμο γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ γάμου μεταξὺ ὁμοφυλοφίλων, ἀλλὰ καὶ τοῦ δικαιώματος υἱοθετεῖν παιδιά, μὲ τὸ αἰτιολογικὸ ὅτι, δὲν πρέπει νὰ καταπιέζονται στὶς ἐπιλογές τους· ἡ κοινὴ γνώμη ὅμως εἶναι διχασμένη καὶ ἀπέναντι στὶς διαδηλώσεις μερικῶν χιλιάδων ὁμοφυλοφίλων ὑπὲρ τοῦ γάμου, ὁργανώθηκε τὴν Κυριακὴ τεράστια συγκέντρωση πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων κατὰ τοῦ γάμου καὶ τῆς ἀναγνωρίσεως παιδιῶν, διότι, γράφαν τὰ συνθήματα, «τὰ παιδιὰ ἔχουν μπαμπᾶ καὶ μαμά». Ἄλλοι σχολίασαν καλύτερα τὴν σοσιαλιστικὴ πρωτοβουλία, «γιατὶ νὰ μὴν ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ πολυγαμία, ἀνδρῶν ἢ γυναικῶν;» Δίκαιο ἔχουν, γιατὶ νὰ καταπιέζονται, ὅσοι καὶ ὅσες ἐπιδίδονται στὴν πολυγαμία;  Ἂς ἀναγνωρίσει ὁ σοσιαλισμὸς καὶ αὐτούς…