Σκάνδαλα Πανεπιστημίων

Οἰκονομικὴ Ἀστυνομία ἐρευνᾶ τὶς περιπτώσεις σκανδάλων σὲ Πανεπιστήμια ὕψους τουλάχιστον διακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρώ, ἀπὸ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια ἐρευνῶν· οἱ καταγγελίες ἦρθαν ἀπ’ τὶς Βρυξέλλες, διότι τὸ κύκλωμα ἐπεκτεινόταν στὴν Ἰταλία καὶ ἄλλα μέλη. Ἡ διασπάθιση ἀφορᾶ τὴν διανομὴ τῶν κονδυλίων μὲ εἰκονικὰ τιμολόγια σὲ πρόσωπα, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν ἱδρυμάτων, καὶ χωρὶς τὴν παρουσίαση οὐσιαστικοῦ ἔργου· ἤδη ἔχουν κληθεῖ πολλοὶ πανεπιστημιακοὶ σὲ ἀπολογία καὶ ἔχουν ἀνοίξει ἀρκετοὶ τραπεζικοὶ λογαριασμοὶ μὲ πλούσια συγκομιδή. Εἶναι κοινὸ μυστικὸ ἡ ἀσυλλόγιστη χρήση τῶν κονδυλίων γιὰ ἔρευνα τὴν τριακονταετία καὶ τὴν ἰδιοτελῆ κάρπωσή τους, ἐνῶ παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Πάντειος, μὲ πολλοὺς καθηγητές της παρεπιδημοῦντας εἰς Κορυδαλλόν· μᾶλλον θὰ τοὺς συντροφεύσουν καὶ ἄλλοι σύντροφοι...