Πολὺ ἐνισχυμένη κυβέρνηση

Ἕξι μῆνες μετὰ τὸν σχηματισμό της ἡ τρικομματικὴ κυβέρνηση ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη ἀρκετὰ ἐνισχυμένη, καθὼς ἐπιστρέφουν πολλοὶ ἀνεξαρτηποιηθέντες παλαιότερα βουλευτὲς στὸ μαντρί τους· οἱ τρεῖς ἀρχηγοὶ συζήτησαν χθὲς τὴν πολιτική τους πορεία, μὲ στόχο, τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, τὴν κάθαρση στὰ σκάνδαλα καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ αἰσθήματος δημοσίας ἀσφαλείας τῶν πολιτῶν. Οἱ συνθῆκες εἶναι εὐνοϊκές, καθὼς ἀποδεσμεύονται τὰ μεγάλα ἔργα, ἀρχίζει ἡ εἰσροὴ ἐπεδύνεων, ἐνῶ ἐπιταχύνονται τὸ πρόγραμμα τῶν ἀποκρατικοποιήσεων καὶ οἱ ἐπισκέψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ στὸ ἐξωτερικό, μὲ σκοπὸ τὴν προσέλκυση κεφαλαίων· ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὶς δεσμεύσεις τῆς δόσεως εἶναι γεγονός, ὁπότε ἀσχολοῦνται συστηματικὰ μὲ τὰ ἐπείγοντα θέματα. Οἱ Γιάννης Στουρνάρας καὶ Νίκος Δένδιας ἐνημέρωσαν τοὺς τρεῖς ἀρχηγοὺς γιὰ τὰ θέματά τους, τὴν εἴσπραξη τῶν ἄλλων δόσεων καὶ τὴν πορεία τῶν εὐρευνῶν γιὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις. Πάντως δὲν ἔχουν διαρρεύσει πληροφορίες γιὰ τὰ τυχὸν εὐρήματα τῆς Ἀστυνομίας.