Συσπείρωση κυβερνητικῶν

ψήφιση τῶν πράξεων νομιθετικοῦ περιεχομένου προχθὲς στὴ Βουλὴ ἔγινε μὲ 166 ψήφους, ἔναντι 162 τοῦ φορολογικοῦ τὴν περασμένη Παρασκευή· ἡ διαφορὰ προέρχεται ἀπὸ ἀνεξαρτητοποιηθέντες βουλευτὲς ποὺ ἐπέστρεψαν ἢ προετοιμάζονται γιὰ ἐπιστροφὴ στὸ μαντρί τους. Πολιτικὰ αὐτὸ σημαίνει πολλά, διότι ὅλοι αὐτοὶ εἶχαν διαφοροποιηθεῖ στὴν ψήφιση τῶν μέτρων τὸν Νοέμβριο, ὅταν δὲν ἦταν δεδομένη ἡ ἔγκρισή τους ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη· οἱ βουλευτὲς ἐπιστρέφουν γιὰ δύο λόγους, πρῶτον, διότι βλέπουν ὅτι ἔχει προοπτικὲς ἡ κυβέρνηση καὶ διότι τοὺς πιέζουν οἱ ψηφοφόροι τους, δεύτερον, ἐπειδὴ ἔχουν ἐμπιστοσύνη πλέον στὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως. Τὴν πολιτική τους ἐπιβίωση θέλουν οἱ βουλευτὲς ὡς πρώτη τους ἐπιλογὴ καὶ τὶς ἄντες σχέσεις μὲ τοὺς ψηφοφόρους τους.