Διασφάλιση σταθερότητος

Ἡ ψήφιση τοῦ φορολογικοῦ καὶ τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου εἶχε ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἔγκριση ἀπ’ τοὺς Μονίμους Ἀντιπροσώπους τῆς δόσεως τοῦ Ἰανουαρίου, ὕψους 9,2 δις εὐρώ· ἡ αἴσθηση τῆς σταθερότητος πλέον στὴν οἰκονομία μας καὶ τῆς πορείας της πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση ἐπισφραγίζεται στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἤδη ἔχουν ἐπιστρέψει ἀπ’ τὸν Ἰούνιο ἐννέα δις εὐρὼ στὶς τράπεζες, ἐνῶ ὁ ρυθμὸς ἐπιταχύνεται τὸν τελευταῖο καιρό· πρόκειται γιὰ τὰ ὑγιῆ κεφάλαια κι ὄχι γιὰ γιὰ τοὺς φοροφυγάδες, οἱ ὁποῖοι κι ἀναζητοῦν τρόπους ἐπενδύσεων στὴ χώρα. Οἱ βάσεις ἔχουν τεθεῖ κι ἀπομένει στὸν πρωθυπουργὸ καὶ στὴν κυβέρνηση ἡ ἀξιοποίηση τῆς εὐμενοῦς συγκυρίας γιὰ τὴν ταχύτερη ἐπανεκκίνηση καὶ ἐπανάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐπιχειρηματολογία της ἀπέναντι στὴν τρόϊκα εἶναι διαφορετικὴ πλέον, διότι διαθέτει τὸ πλεονέκτημα τῆς ἀξιοπιστίας, σὲ σύγκριση μὲ τὴν διπροσωπία τῆς τριετίας καὶ τὴν ἀνυποληψία τῆς χώρας.