Ἐρίζοντες καὶ διαφερόμενοι

Ὅλοι σχεδὸν οἱ Πελοποννήσιοι προσχώρησαν στοὺς Θηβαίους καὶ τοὺς ἀκολούθησαν στὴν εἰσβολή τους στὴν Λακωνία· ἀπολάμβαναν τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὴν σπαρτιατικὴ ἡγεμονία αἰώνων καὶ ζητοῦσαν τὴν αὐτόνομη διαβίωσή τους γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορική τους ἐποχή. «Καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι καὶ Ἀρκάδες ἐν τοῖς συνεδρίοις ἐρίζοντες»· καὶ οἱ Ἀργεῖοι καὶ οἱ Ἠλεῖοι καὶ οἱ Ἀρκάδες διαφωνοῦσαν μεταξύ τους στὰ συνέδρια. «Καὶ διαφερόμενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους ὑπὲρ ἡγεμονίας»· καὶ διεκδικοῦσαν ἀπ’ τοὺς Θηβαίους τὴν ἡγεμονία. «Ἐπ’ αὐτῶν τῶν ἀγώνων καὶ παρὰ τὰ δεινὰ τοῖς ἐκείνων»· γιὰ τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς καὶ παρὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγονταν. «Αὐθαιρέτως πειθόμενοι στρατηγοῖς ἠκολούθουν»· αὐθορμήτως ἀκολουθοῦσαν ἐπειδὴ ἐπείθοντο στοὺς στρατηγούς. «Ἐν ἐκείνῃ τῇ στρατείᾳ πᾶσαν μὲν Ἀρκαδίαν εἰς μίαν δύναμιν συνέστησαν»· στὴν ἐκστρατεία αὐτὴ ὁλόκληρη μὲν τὴν Ἀρκαδία τὴν συνένωσαν σὲ ἕνα κράτος. Τὸ ἀντίπαλο δέος πρὸς τὴν Σπάρτη δημιούργησαν οἱ Θηβαῖοι.