Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς συνεχίσθηκαν οἱ ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς δὲν διαφαίνεται οὐδεμία προοπτικὴ γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική, ἐνῶ στὴν Εὐρωζώνηἀνάπτυξη περιορίσθηκε σὲ 0,7% στὴ Γερμανία· τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3319 δολλάρια καὶ 117,8205 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 111,52, ἀλλὰ ὁ χρυσὸς αὐξήθηκε στὰ 1681. Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ζήτησε τὴν αὔξηση τοῦ ὁρίου τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ἀλλὰ χωρὶς ἀνταπόκριση στὸ Κογκρέσσο, ἐνῶ καὶ οἱ οἴκοι ἀξιολογήσεως προειδοποιοῦν γιὰ τοὺς κινδύνους ἀπ’ τὴν παρατεταμένη ἀβεβαιότητα· στὴν Κίνα, οἱ μεγάλοι ἀσφαλιστικοὶ ὀργανισμοὶ ἀνακοίνωσαν τὴν πρόθεσή τους γιὰ μείωση τῶν ἐπενδύσεων σὲ ἀμερικανικὰ ὁμόλογα, ἐπειδὴ δὲν τὰ θεωροῦν ἀρκετὰ σίγουρη τοποθέτηση καὶ διότι βρίσκουν καλύτερες συνθῆκες στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά. Ἡ ἀνακοίνωση προστίθεται στὶς ἄλλες ἐξελίξεις, ὅπως στὴν ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Γουὼλ Στρὴτ πολλῶν κινεζικῶν ἑταιρειῶν· οἱ Ἀναδυόμενοι ἀπομακρύνονται ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς κατὰ τὰ φαινόμενα.