Ἀμερικὴ, Κίνας δορυφόροι

Ἔντονος προβληματισμὸς ἐπικρατεῖ στὴν Οὐάσιγκτον γιὰ τὸ ταχύτατα ἀναπτυσσόμενο κινεζικὸ διαστημικὸ πρόγραμμα· μὲ τὸν ὑπὸ συναρμολόγηση διαστημικό της σταθμό, τὸ δίκτυο Baidu, ἀνταγωνιστικὸ τοῦ GPS, καὶ τοὺς πολλοὺς στρατιωτικοὺς δορυφόρους ἔχουν τὴν ἄνεση τῆς παρακολουθήσεως ὅλων τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν κινήσεων. Τὸ Πεκίνο ἀναπτύσσει τὴν δική του διαστημικὴ τεχνολογία, ἂν καὶ ἔχει στενὴ συνεργασία μὲ τὴν ρωσικὴ διαστημικὴ ἑταιρεία, μὲ εἰδικὸ κλάδο γιὰ τὶς ἀμυντικές του ἀνάγκες· τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Κίνα, χάρις στὴν οἰκονομική της εὐρωστία, ἔχει τὴν ἄνεση τῆς διαθέσεως μεγάλων κονδυλίων γιὰ διαστημικὴ ἔρευνα, ἐνῶ διαθέτει καὶ πρωτοπόρα προηγμένη τεχνολογία, δική της ἢ ἀγορασμένη στὴ διεθνῆ ἀγορά, κυρίως στὴν ψηφιακή, ὅπου ὑστερεῖ κάπως λόγῳ τῆς δυσκαμψίας τῆς γλώσσης της. Ἕπονται οἱ Ἀμερικανοί