Κίνα, ὅρια ἐκπομπῶν ρύπων

Ὅρια στὶς ἐκπομπὲς ρύπων τῶν αὐτοκινήτων, τῶν βιομηχανιῶν καὶ τῆς οἰκιακῆς θερμάνσεως θεσπίζει ἡ κινεζικὴ κυβέρνηση, ὡς ὕστατη προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν ρύπων στὶς μεγαλουπόλεις· ὁ τύπος, ὅμως, τῆς χώρας εἶναι πολὺ ἐπικριτικὸς πρὸς τὴν κυβέρνηση, διότι καθυστέρησε ἐπικίνδυνα στὴν λήψη τῶν μέτρων, ὅταν οἱ εἰδικοὶ ἀπὸ χρόνια ἐπισήμαιναν τὸν κίνδυνο. Ὅλες σχεδὸν οἱ μεγάλες κινεζικὲς πόλεις ἀντιμετωπίζουν ὀξύτατο πρόβλημα αἰθαλομίχλης, ὅταν ἐπικρατεῖ ἄπνοια, καὶ οἱ κάτοικοι φοροῦν μάσκες γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀναπνοῆς τους· πάντως οἱ ἀντιδράσεις δὲν περιορίζονται στὰ δημοσιεύματα τοῦ τύπου, καθὼς στὴν περιοχὴ τῆς Καντώνας οἱ κάτοικοι μικρᾶς πόλεως ὀργάνωσαν δημοψήφισμα, γιὰ τὴν ἐγκατάσταση μιᾶς ρυπογόνου βιομηχανίας, ἀπέρριψαν τὴν ἐπένδυση καὶ κατέβηκαν στοὺς δρόμους γιὰ τὴν προστασία τῆς ὑγείας τους. Ἡ κυβέρνηση ὑποχώρησε.