Νερὸ ἀπ’ τὴν λίμνη Βοστὸκ

ρωσικὴ ἀποστολὴ στὴν Ἀνταρκτικὴ ἐπέτυχε τὴν ἀπόσπαση, ἀπ’ τὴν ὑπόγεια λίμνη Βοστόκ, μιᾶς στήλης πάγου ἱκανῆς γιὰ τὴν ἔρευνα· ἡ λίμνη, ἐκτάσεως 15690 τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, βρίσκεται σὲ μεγάλο βάθος κι ἔχει ἐγκλωβισθεῖ πρὶν ἀπὸ ἑκατομμύρια χρόνια ἀπὸ παγετῶνες. Πιστεύεται ὅτι στὸ ἐσωτερικό της ἐπιζοῦν πρωτόγονες μορφὲς ζωῆς, οἱ ὁποῖες ἴσως ἐξαφανίσθηκαν στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς, ἀλλὰ μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴν ἐξερεύνηση τῆς ἐξελίξεώς της στὸν πλανήτη· οἱ Ρῶσοι, γιὰ νὰ μὴν μολύνουν τὴν λίμνη, ἄνοιξαν γεώτρηση ὣς τὴν ἐπιφάνειά της, χωρὶς νὰ ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μαζί της, κι ἀφησαν τὴν ἀνύψωση τοῦ ὕδατός της μέσα στὴν γεώτρηση. Μὲ τὸν χειμῶνα τῆς Ἀνταρκτικῆς πάγωσε τὸ νερὸ κι οἱ ἐρευνητὲς ἀπόσπασαν τὴν στήλη γιὰ τὶς ἔρευνες.