Προσέλκυση τῶν ἐπεδύσεων

προσέλκυση τῶν ἐπενδύσεων ἀποδεικνύεται τὸ πρῶτο μέλημα τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ ἐμφανέστατη εἶναι ἡ ἀνταπόκριση τῶν ξένων, μὲ πρῶτα ἐκεῖνα τῶν Ἀναδυομένων· τὸ Κατὰρ ἀποχώρησε ἀπ’ τὸ Ἑλληνικό, ἀλλὰ ἤδη ἡ COSCO ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς καὶ οἱ Ρῶσοι γιὰ τὴν ΔΕΠΑ καὶ ΔΕΣΦΑ. Ἡ ἀνακοίνωση τῶν πρώτων ἀποφάσεων ἀναμένονται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, μετὰ τὴν ἔγκριση τῶν δόσεων ἀπ’ τὸ ΔΝΤ καὶ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλὰ καὶ τὶς καλὲς ἐκτιμήσεις τους γιὰ τὴν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς· ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας εἶναι δεδομένη, ἐνῶ καὶ οἱ ἐκτιμήσεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων προβλέπουν τουλάχιστον ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως τὸ 2013. Ἔχει σημασία ἡ ἀλλαγὴ αὐτή, διότι τὰ ἴδια κέντρα ἐπὶ τριετία προπαγάνδιζαν ὡς δεδομένη τὴν ἔξοδό μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ἀπόρριψη τοῦ ἑλληνικοῦ προγράμματος. Προσαρμόζονται στὴν πραγματικότητα ἀμήχανοι πλέον.