Διορισμὸς ἰμάμηδων Θράκης

ὑπουργὸς Παιδείας ἀποδείχθηκε ἱκανὸς πολιτικὸς καὶ πέρασε τὴν τροπολογία γιὰ τοὺς ἱεροδιδασκάλους τῶν Μουσουλμάνων τῆς Θράκης στὰ δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς· τὸ παλαιὸ σύστημα ἀλλάζει καὶ τώρα θὰ διορίζονται, μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καὶ μὲ τὴν ἔνταξή τους στὸ προσωπικό του. Ἔτσι ἀποδεσμεύονται ἀπ’ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, μὲ τὶς γωστὲς παρενέργειες· οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀριστεροκουλτουριάρηδων δὲν εἶχαν ἀποτέλεσμα. Τὸ δεύτερο, ἦταν ἡ αὐστηρὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἀξιολογήσεως τῶν καθηγητῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, διότι πολλοὶ τὴν ἀγνόησαν μὲ τὸν προηγούμενο νόμο· τρίτο ἦταν ἡ ἐξασφάλιση ἑξῆντα ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπ’ τὰ εὐρωπαϊκὰ ταμεῖα γιὰ τὴν χορήγηση κάθε πρωὶ σὲ 250000 μαθητὲς γάλακτος, φρούτου καὶ τόστ. Μεγάλη ὑπόθεση…