Παρακλητικὸς στὴν Ἀμερικὴ

Ναπολεοντίσκος ἀναχωρεῖ γιὰ τὴν Ἀμερική, ὅπου στὴ Νέα Ὑόρκη εἶναι προσκεκλημένος τοῦ Ἰνστιτούτου Brookings γιὰ διάλεξη, μὲ θέμα τὸν ρόλο τῆς  Ἀμερικῆς στὴν Εὐρώπη, καὶ συνέχεια στὴν Οὐάσιγκτον· μόλις γύρισε ἀπ’ τὸ Βερολίνο καὶ τὶς γυνοκλισίες του στὸν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, συνάντησε τὸν Ἀμερικανὸ πρεσβευτή. Ἀλλὰ  ἡ διαφορά, στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες δὲν προβλέπεται συνάντηση μὲ ἐπίσημο, παρὰ τὶς παρακλήσεις του· ἡ διάλεξη στὸ Brookings θεωρεῖται ὡς προοίμιο γιὰ τὴν ἔνταξη στὸ ἀμερικανικὸ σύστημα ἐξουσίας κι ἐφ’ ὅσον τὶς περάσει, γίνεται δεκτός. Ὁ Σώυμπλε τὸν δέχθηκε, ἐπειδὴ ἀνήκουμε στὴν Εὐρωζώνη· οἱ Ἀμερικανοὶ δὲν ξεχνοῦν καθόλου τὴν ἀποτυχία του στὴν ἀποστολή του γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.