Κλιμάκωση τῆς τρομοκρατίας

Ἡ κλιμάκωση τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἐπίθεση στὸ ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ἀμαρουσίου, μετὰ ἀπ’ τοὺς πυροβολισμοὺς κατὰ τῶν γραφείων τῆς Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ὅτι δὲν εἶναι καθόλου τυχαία· ὅσοι ἔχουν ἀποδείξει ἀπὸ τριακονταπενταετίας ὅτι ἡ τρομοκρατία κατευθύνεται καὶ καθοδηγεῖται ἀπὸ μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἀξιολογοῦν τὶς πρόσφατες πολιτικὲς ἐξελίξεις· ἡ χρεωκοπία ἀπεφεύχθη, ἡ παραμονὴ στὴν Εὐρωζώνη διεσφαλίσθη, ἐνῶ οἱ δυνάμεις τῶν ἀτλαντικῶν κέντρων χάνουν τὶς προσβάσεις τους στὸν κόσμο, καθὼς ἀποκαλύπτονται οἱ σαφεῖς διασυδένσεις τους μὲ τοὺς κουκουλοφόρους καὶ τὸν ὑπόκοσμο, ἀλλὰ καὶ ὁ εἰσαγγελεὺς τῆς τρομοκρατίας –διάσημος γιὰ τὴν σύλληψη τῶν παρονυχίδων τῆς ὀργανώσεως καὶ ἀγνόηση τῶν ἐγκεφάλων καὶ καθοδηγητῶν της– βρίσκεται αὐτουργὸς τῆς λίστας Λαγκάρντ. Ἡ πολιτικὴ πτυχὴ ἐνδιαφέρει, διότι πατάσσονται τὰ κέντρα διαβιώσεως τῆς τρομοκρατίας, μὲ τὴν ἐκκαθάριση τῶν οἰκιῶν διαμονῆς τους καὶ προετοιμασίας τῶν ἐπιδρομῶν τους. Ἡ ἐπανάληψη τῶν Δεκεμβριανῶν εἶναι δύσκολη, ἂν ὄχι ἀδύνατη.