Ἐπανεκκίνηση οἰκονομίας

ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχικὴ ἀπασχόληση τῆς κυβερνήσεως καὶ τῆς προσοχῆς τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ· ὁ πρωθυπουργὸς ὀφείλει νὰ μὴν παραβλέψει τὴν παρακολούθηση τῶν οἰκονομικῶν, παρὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, διότι αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ σκοπὸς τῶν ὑποκινητῶν τους. Ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως, 9,2 δις εὐρώ, ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη εἶναι δεδομένη, ἀλλὰ ἡ ἐνίσχυση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καθυστερεῖ καὶ γίνεται κυρίως μὲ τὰ χρήματα τῶν ἐφάπαξ καὶ τῶν ἐπιστροφῶν τῶν ὀφειλῶν τοῦ δημοσίου, ποὺ θεωροῦνται ἀνεπαρκῆ· ἡ ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν εἶναι ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας καὶ ἔρχεται ἐντὸς τῶν ἡμερῶν. Οἱ ἔρευνες τοῦ ΣΔΟΕ καὶ γιὰ τὴν λίστα Λαγκάρντ, πέραν τῶν ἄλλων μὲ τὰ εἰδοποιητήρια στὰ χέρια τῶν καταθετῶν, σημαίνουν αὔξηση τῶν ἐσόδων καὶ βελτίωση τῆς ψυχολογίας τῆς ἀγορᾶς· μὲ τὴν εἴσπραξή τους παρέχεται ἡ ἄνεση στὴν κυβέρνηση γιὰ κάποιες φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις.