Ἱερὴ ἐλιὰ τοῦ Πλάτωνος

Ἡ ρίζα τῆς ἱερῆς ἐλιᾶς τοῦ Πλάτωνος, στὴν Ἀκαδημία παρὰ τὴν ἱερὰν ὁδόν, κόπηκε ἀπὸ ἄγνωστο καὶ μᾶλλον χρησιμοποιήθηκε γιὰ θέρμανση· ἡ διαπλοκὴ χρησιμοποίησε τὸ θέμα γιὰ τὴν κατασυκοφάντηση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν μας, διότι δὲν τὴν προστατεύσαμε… Τὸ τί δὲν ἔλεγαν, ἂν καὶ ἀνιστόρητοι οἱ περισσότεροι, διότι ἐλάχιστοι ἀνέφεραν ὅτι εἶναι 24000 χρόνια περίπου ἀπ’ τὴν ἵδρυση τῆς μακροβιότερης στὴν ἱστορία φιλοσοφικῆς σχολῆς, ἢ Πανεπιστημίου στὶς μέρες μας· ἤρθε στὴ συνέχεια ἡ ἁρμόδια ὑπηρεσία καὶ διευκρίνισε, ὅτι ὁ κορμὸς τῆς ἐκριζωθείσης ἐλιᾶς φυλάσσεται στὸ Γεωπονικὸ Πανεπιστήμιο, ἐνῶ εἶχαν βλαστήσει τρεῖς ἄλλοι κορμοί, ἀπ’ τοὺς ὁποίους οἱ δύο σώζονται ἀειθαλεῖς. Λίγη συγκράτηση δὲν βλάπτει.