Ἀλγερία, Μαλί, ἐπιπτώσεις

ἐκκαθαριση τῶν τελευταίων θέσεων τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Ἰν Ἀμένας στὴν ἀλγερινὴ Σαχάρα, ἄφησε ἄλλους 25 νεκρούς, πέραν τῶν 32 τὶς προηγούμενες μέρες, ἐνῶ στὸ Μαλὶ προωθεῖται ἡ ἀνακατάληψη τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Βορρᾶ ἀπ’ τοὺς ἀντάρτες· τὰ γεγονότα προκάλεσαν ἔντονες ἀνησυχίες στὴ διεθνῆ κοινὴ γνώμη, διότι φοβοῦνται τὴν ἐπιρροὴ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν Δυτικὴ Βόρειο Ἀφρική. Ἡ καθυστέρηση στὴν πλήρη εἰκόνα τῶν γεγονότων στὴν Ἰν Ἀμένας ἀποδίδεται στὶς ἀλγερινὲς ἀρχές, ἀλλὰ πολλοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀντανακλοῦν τὰ ἤθη τῆς χώρας καὶ τὸ ἀβυσσαλέο μίσος στὸν πόλεμο ἀλγερινῆς κυβερνήσεως καὶ φανατικῶν Ἰσλαμιστῶν. Στὸ Μαλὶ ἀναμένονται τὰ στρατεύματα τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς, συνολικὰ 5000, γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κυβερνητικῶν δυνάμεων, ἐνῶ τὴν ἐκπαίδευσή τους καὶ τὸν ἐξοπλισμό τους θὰ ἀναλάβει ἡ Γαλλία, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῶν Εὐρωπαίων καὶ στὴ μεταφορὰ τῶν Ρώσων. Πάντως στὸν πόλεμο οἱ κυβερνητικοὶ κερδίζουν συνέχεια ἔδαφος.