Ὁρκωμοσία Μπάρακ Ὀμπάμα

Σὲ δύο δόσεις γίνεται ἡ ὁρκωμοσία τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα γιὰ τὴν δεύτερη θητεία του, ἀλλὰ χωρὶς ἰδιαίτερη προβολή, διότι μεσολαβοῦσε Κυριακὴ20η Ἰανουαρίου· χθὲς ἔγινε ἡ ὁρκωμοσία στὸν Λευκὸ Οἶκο καὶ σήμερα γίνεται στὸ Καπιτώλιο, μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἐπισημότητα. Οἱ συνθῆκες δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκὲς γιὰ τὸν πρόεδρο, τόσο στὰ οἰκονομικά, ὅσο καὶ στὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς· στὰ οἰκονομικά, τὸ κύριο θέμα εἶναι ἡ συμφωνία μὲ τὸ Κογκρέσσο γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ δανεισμοῦ, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ διακοπὴ πληρωμῶν κι ἐλπίζεται ὅτι μᾶλλον θὰ ἔρθει τὶς ἑπόμενες μέρες. Στὰ διεθνῆ, ἡ ἀποχώρηση ἀπ’ τὸ Ἀφγανιστὰν προωθεῖται, ἀλλὰ εἶναι ἄγνωστὰ τὰ ἀποτελέσματα, καθὼς οἱ Ταλιμπὰν ἐλέγχουν ὁλόκληρη σχεδὸν τὴν ἐπαρχία καὶ ὁ κυβερνητικὸς στρατὸς ἀποφεύγει τὴν ἀντιμετώπισή τους· στὰ ὑπόλοιπα θέματα οἱ Ἀναδυόμενοι ὄχι μόνο διαφοροποιοῦνται, ἀλλὰ καὶ στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἀγνοοῦν ἐπιδεικτικὰ τὸν ἀμερικανικὸ παράγοντα.