Ἰδιωτικοποιήσεις, ταχύτης

ἐπιτάχυνση τῶν ἀποκρατικοποιήσεων συζητήθηκε σὲ σύσκεψη ὑπὸ τὸν πρωθυπουργό, γιὰ τὴν παρουσίαση τῶν πρώτων ἀποτελεσμάτων σὲ σύντομο χρόνο· προτεραιότητα ἔχουν ἔχουν, λιμάνια, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ἀεροδρόμια καὶ τουριστικά, ΟΠΑΠ, γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἔχει ἀναλάβει τὴν προσωπικὴ παρακολούθησή τους. Ἡ ἐπανεκίννηση τῆς οἰκονομίας ἐξαρτᾶται κατὰ κύριο λόγο ἀπ’ τὴν ταχεῖα ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν κι ἀπ’ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, διότι ἐπιτρέπουν τὴν αὔξηση τῆς ρευστότητος τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ καλοῦ ὀνόματος στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων· σὲ μερικὲς κρίσιμες ὑποθέσεις, λιμὴν Πειραιῶς, φυσικὸ ἀέριο, τὶς ἀποφάσεις θὰ λάβει προσωπικὰ ὁ πρωθυπουργός, διότι σχετίζονται μὲ τὶς Κίνα καὶ Ρωσία, στρατηγικοὺς ἑταίρους στὶς κυβερνήσεις Κώστα Καραμανλῆ, μὲ τὶς ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ στὴν ἀνακήρυξη τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης. Πάντως ἡ ὑπονόμευση τῶν κερδοσκόπων συνεχίζεται, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις τους στὶς τραπεζικὲς μετοχὲς καὶ χθές.